Home

Samarbete har varit en drivkraft och ett ledord under mina år som verksam arkitekt.

Att arbeta tillsammans i projekt med kunder, projektledare, bebyggelse-antikvarier, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, andra projektörer, specialister, sakkunniga och tjänstemän men även i utförandeskedet med entreprenörer och hantverkare - ger de bästa projekten.

Att kunna läsa av sin kunds behov och välja de pusselbitar som behövs för varje enskilt projekt för att skapa god arkitektur och ett lyckat projekt, litet projekt som stort, är en viktig del i att vara arkitekt.


Jag har en bred kompetens inom många områden; kontor, bostäder, vårdboenden, skolor, förskolor, bostäder, sjukhusmiljöer och kyrkomiljöer.

En röd tråd har följt mig under åren: kulturmiljöer; ombyggnader och tillbyggnader av kulturminnesmärkta fastigheter, eller nybyggnader i anslutning till dem.


Jag är sedan i maj 2018 certifierad sakkunnig avseende kulturvärden (N)


Jag kan hjälpa till med:

- rådgivning

- tidiga skisser och utredningar

- illustrationer

- kontakt med myndigheter

- bygglov

- projektering av förfrågningsunderlag och bygghandlingar

- tekniska beskrivningar

- bidragsansökningar

- kulörbeskrivningar och färgsättningsförslag

- fast inredning (t.ex. kök)

- samordning med övrig kompetens för ett lyckat projektTveka inte att höra av dig!© Copyright. All Rights Reserved.